ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Gilenya (φινγκολιμόδη) – Επικαιροποιημένες συστάσεις για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου φαρμακογενούς ηπατικής βλάβης (DILI)
26/01/2021