Εξεταστική Επιτροπή Γενικής Ιατρικής

img_0536
Προτάσεις των Φορέων ΠΦΥ για το Σχέδιο Νόμου.
16/07/2010
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
02/09/2010