Επιστολή προς Ιδιώτες Γενικούς/Οικογενειακούς Ιατρούς.