Ο Πρόεδρος στη Συνάντηση των Φορέων που προσκλήθηκαν από τον ΙΣΑ