Ο Πρόεδρος στη Συνάντηση των Φορέων που προσκλήθηκαν από τον ΙΣΑ

Περιοδικό Π.Φ.Υ.