Υπόμνημα προς Υπουργείο Υγείας

6η Μετεκπαιδευτική Επιστημονική Συνάντηση
07/07/2022
Την απόσυρση του Νομοσχεδίου για τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, ζητούν οι εκπρόσωποι του Πανυγιειονομικού Μετώπου που συγκάλεσε ο ΙΣΑ
01/12/2022