15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας

Περιοδικό Π.Φ.Υ.