Ενημέρωση για το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής