Χορηγικό Πακέτο 26ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής