Άρση Απαγόρευσης Συνταγογράφησης Αναστολέων Αντλίας Πρωτονίων Με Περιορισμό