Νέα

September 2, 2010

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Επειδή τις τελευταίες μέρες γίνεται έντονα λόγος για την Εξεταστική μας Επιτροπή, θεώρησα σωστό να αναφερθώ σ’ αυτήν για […]
August 26, 2010

Εξεταστική Επιτροπή Γενικής Ιατρικής

ΠΡΟΣ Την Υπουργό Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης Την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕ.Σ.Υ. ΚΟΙΝ. Καθ. Χ. Λιονή Πανεπιστήμιο Κρήτης Δντή Γεν. Ιατρικής Μπ. Μερκούρη Πρόεδρο ΕΛΕΓΕΙΑ Καθ. […]
July 16, 2010
img_0536

Προτάσεις των Φορέων ΠΦΥ για το Σχέδιο Νόμου.

Αθήνα, 14/07/2010 Προς: ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΜΑ: Προτάσεις των φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Σχέδιο Νόμου «Αναβάθμιση του Ε.Σ.Υ. και λοιπές […]
June 30, 2010

Ανακοίνωση ΕΛΕΓΕΙΑ – Ένωσης

Κατεβάστε την ανακοινωση της ΕΛΕΓΕΙΑ και της Ένωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της κινητοποίησης της 24ης Ιουνίου που έγινε στο  Υπουργείο Υγείας.  
June 21, 2010
pfy

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

June 11, 2010

Υπόμνημα ΕΛΕΓΕΙΑ – Ένωσης προς Υπουργό Υγείας

Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυρία Υπουργέ,   Στην σχετικά πρόσφατη συνάντησή μας, σας εκθέσαμε κάποια ζητήματα και θεωρήσαμε ότι σας πείσαμε για την λογική […]
May 13, 2010

Παρανομίες και Αυθαιρεσίες

Κοινή Επιστολή προς την Υπουργό Υγείας κα. Μ. Ξενογιαννακοπούλου σχετικά με προβλήματα στο Γ.Ν. Κατερίνης
May 13, 2010

Ανακοίνωση – Συνάντηση με Υπουργό Υγείας

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩ΢΢ΗΗ ΘΕΜΑ: ΢πλάληεζε κε Τπνπξγό Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θ. Μ. Ξελνγηαλλαθνπνύινπ ΢ήκεξα 11 Μαΐνπ 2010 θαη ώξα 12:00 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο Ειιεληθήο Εηαηξείαο Γεληθήο Ιαηξηθήο […]
May 5, 2010

Κοινή Επιστολή ΕΛΕΓΕΙΑ – ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας

Αθήνα, 04/05/2010 Προς: Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυρία Υπουργέ, Σας ενημερώνουμε οτι ο κλάδος μας δεν είναι πλέον δυνατόν να παραμείνει αμέτοχος παρατηρητής των τεκταινομένων. […]
December 29, 2009

Επιστολή ΕΛΕΓΕΙΑ και ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Οι φορείς μας (Επιστημονική Εταιρεία και Επαγγελματική Ένωση Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής) επιθυμούν να σας συγχαρούν και να σας ευχηθούν κάθε επιτυχία στο έργο σας. […]
Περιοδικό Π.Φ.Υ.