Οδυσσέας

28/05/2012

Κίνημα Οδυσσέας

  Το Κίνημα «Οδυσσέας» αποτελεί ένα κίνημα των νέων και μελλοντικών Γενικών Οικογενειακών Ιατρών υπό την αιγίδα της ΕΛΕΓΕΙΑ που έχει σαν στόχο και σκοπό αφενός […]