Προπτυχιακή

22 Μαρτίου, 2010

Ακαδημαϊκή Γενική Ιατρική: Μια αναγκαιότητα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκή Γενική Ιατρική: Μια αναγκαιότητα για το Ελληνικό Πανεπιστήμιο Η χώρα μας διαθέτει αυτήν την στιγμή περισσότερους από 70.000 ιατρούς με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ανάμεσα σ’ […]
30 Δεκεμβρίου, 2009

Παρούσα Κατάσταση

Προπτυχιακή Εκπαίδευση / Έκθεση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Γενική Ιατρική στις Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα Α) Ιατρική Σχολή Αθήνας: 1. Πρώιμη Έκθεση: 2ο έτος Με […]
30 Δεκεμβρίου, 2009

Προπτυχιακή

Προπτυχιακή Έκθεση Φοιτητών Ιατρικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας – Γενική Ιατρική στην Ελλάδα Η ιατρική εκπαίδευση για κάθε ιατρική ειδικότητα στηρίζεται σε τρεις πυλώνες ή, αλλοιώς, […]
Περιοδικό Π.Φ.Υ.
Ελληνικα