Πληροφορίες για το προσεχές συνέδριο θα υπάρχουν σύντομα.