Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής έχοντας σαν έναν από τους κύριους σκοπούς της την εκπαίδευση, έχει αναπτύξει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ειδικότητας μέσα από την συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα.

Έτσι, θεωρώντας ότι η  εκπαίδευση στην ειδικότητα έχει ιδιαίτερο βάρος προχώρησε στην δημιουργία του βιβλιαρίου σπουδών του ειδικευόμενου που μαζί με το θεσμό του Γενικού Συντονιστή εκπαίδευσης ανά ΔΥΠΕ, ο οποίος συνεπικουρούμενος από τους Αναπληρωτές του ανά νοσοκομείο, βελτίωσαν σημαντικά τις συνθήκες εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το ετήσιο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών έγινε μία σημαντική πηγή καταρτισμένων εκπαιδευτών που αποτελούν ένα ελπιδοφόρο κεφάλαιο για την περαιτέρω αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην ειδικότητα.

Και βέβαια, με ένα μεγάλο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης η ΕΛΕΓΕΙΑ φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωση και κατάρτιση των μελών της.