Εργαστήριο Έρευνας στην Γενική/Οικογενειακή Ιατρική