Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Ασθενών με ΧΑΠ στην ΠΦΥ