Σεμινάριο Εκπαίδευσης στη Διαχείριση Ασθενών με ΧΑΠ στην ΠΦΥ

Μεταπυχιακό Δίπλωμα της ESPEN στην Κλινική Διατροφή
01/04/2011
3ο Σεμινάριο Υπερήχων
30/01/2012