Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) ιδρύθηκε το 1986 και έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Αποτελεί τον επιστημονικό φορέα της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής και μέλη της είναι οι ειδικευόμενοι και οι ειδικοί του κλάδου.

Αποτελεί αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διοικείται από ΔΣ το οποίο εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από Γενική Συνέλευση. Το ΔΣ είναι 9μελές με τα εξής αξιώματα: Πρόεδρο, Α΄ Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γεν.Γραμματέα/Ταμία, Αναπλ. Γεν.Γραμματέα/Ταμία, 2 Μέλη με ειδικότητα και 2 μέλη εκπροσώπους των ειδικευομένων. Επίσης 3ετή θητία έχουν και τα υπόλοιπα όργανα του ΔΣ της ΕΛΕΓΕΙΑ που είναι η Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Σε εθνικό επίπεδο η ΕΛΕΓΕΙΑ έχει δομή που ακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της χώρας με Περιφερειακά Τμήματα ανά διοικητική περιφέρεια. Ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακό τμήμα μαζί με το ΔΣ αποτελούν το Γενικό Συμβούλιο της Εταιρείας που χαράζει τις στρατηγικές και προτεραιότητες που εκτελεί το ΔΣ.

Σκοποί της ΕΛΕΓΕΙΑ είναι η αναβάθμιση και βελτίωση του κλάδου μέσα από δραστηριότητες εκπαίδευσης, έρευνας και ποιοτικής εξασφάλισης. Γι’ αυτό το σκοπό λειτουργούν και οι αντίστοιχες επιτροπές της Εταιρείας : Εκπαίδευσης, Έρευνας, Ποιοτικής Εξασφάλισης και η Συντακτική Επιτροπή.

Η ΕΛΕΓΕΙΑ εκδίδει το τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό με την ονομασία “Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας” το οποίο είναι το έγκριτο βήμα ανάδειξης του επιστημονικού έργου των λειτουργών της πρωτοβάθμιας. Ας σημειωθεί ότι το τιράζ του περιοδικού είναι 3000 τεύχη.

Η Εταιρεία διοργανώνει ένα πλήθος δραστηριοτήτων με κορυφαία εκδήλωση το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, το οποίο προσελκύει περίπου 1200-1500 σύνεδρους και πάνω από 600 ελεύθερες ανακοινώσεις.

Το έτος 2005 η ΕΛΕΓΕΙΑ διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το Πανευρωπαικό Συνέδριο Γενικής Ιατρικής στην Κω, το οποίο παρακολούθησαν άνω των 2500 συνέδρων από όλο τον κόσμο.

Ακόμη, οργανώνονται σχολεία, σεμινάρια, συμπόσια τόσο κεντρικά όσο και από τα Περιφερειακά Τμήματα. Αξίζει να αναφερθεί κανείς στο :

– Ετήσιο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

– Ετήσιο Φιλίππειο Σχολείο Βασικής Έρευνας

– Ετήσιο Σχολείο Γηριατρικής

– Σεμινάρια για την  διαχείριση του μεταβολικού συνδρόμου

– Σεμινάρια για την αντιμετώπιση της άνοιας

– Σεμινάρια για την διάγνωση και αντιμετώπιση της κατάθλιψης

-Σεμινάρια για την διαχείριση των λοιμώξεων

– Σεμινάρια για την διάγνωση και θεραπεία του οξέος και χρόνιου πόνου

– Σεμινάριο για την διακοπή του καπνίσματος

Επίσης, η ΕΛΕΓΕΙΑ με εκπροσώπους της συμμετέχει , στο βαθμό που είναι δυνατόν, στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας καθώς και στην εκπαίδευση στην ειδικότητα .

Τέλος, η ΕΛΕΓΕΙΑ συμμετέχει με εκπροσώπους της σε όλα τα παγκόσμια και ευρωπαικά όργανα γενικής ιατρικής όπως :

–        στο συμβούλιο της Παγκόσμιας Εταιρείας Γενικής Ιατρικής  (WONCA)

–        στο συμβούλιο της Ευρωπαικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής(WONCAEUROPE)

–        στη Ευρωπαική Ακαδημία Δασκάλων Γενικής Ιατρικής(EURACT)

–        στο Ευρωπαικό Δίκτυο Ερευνητών Γενικής Ιατρικής(EGPRN)

–        στο Ευρωπαικό Δίκτυο για την Ποιοτική Εξασφάλιση στη  Γενική Ιατρική(EQUIP)

–        στο Ευρωπαικό Δίκτυο Άγονων και Απομονωμένων περιοχών(EURIPA)

–        στο Ευρωπαικό Δίκτυο για την Πρόληψη στη Γενική Ιατρική(EUROPREV)

–        σε ένα μεγάλο αριθμό Ομάδων Εργασίας