Εργαστήρι Έρευνας στην Π.Φ.Υ.

19ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
03/02/2017
Περιοδικό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
03/02/2017

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ξενοδοχείο Mediterranean Palace, στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2020.