Εργαστήρι Έρευνας στην Π.Φ.Υ.

18ο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών
February 3, 2017
Περιοδικό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
February 3, 2017

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Ξενοδοχείο Φιλίππειον, στη Θεσσαλονίκη από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018.

Η Επιτροπή Έρευνας της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής σας προσκαλεί στο ετήσιο Σχολείο Έρευνας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Φιλίππειον, στη Θεσσαλονίκη από τις 22 έως τις 25 Νοεμβρίου 2018.

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους γιατρούς της ΠΦΥ που αφορούν στη μεθοδολογία έρευνας, ξεκινώντας από τη διαμόρφωση του ερευνητικού ερωτήματος και τα στάδια σχεδιασμού ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου στην κοινότητα μέχρι την ανάλυση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Απώτερο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας γιατρών της Π.Φ.Υ. εκπαιδευμένους στην κριτική αποτίμηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά και η δημιουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου Έρευνας στην ΠΦΥ. Για αυτό το λόγο και το τέλος κάθε Σεμιναρίου σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου ερευνητικού πρωτοκόλλου στο όποιο οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να συμμετάσχουν- εφόσον το επιθυμούν- ως ερευνητές.

Απευθύνεται σε κάθε γιατρό της ΠΦΥ, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής, ειδικό και ειδικευόμενο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος (20 άτομα). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής και να αποστείλουν ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα έως τις 15 Οκτωβρίου 2018 (στο elegeia@elegeia.gr)

Οι εργασίες του Σεμιναρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στις 18.00 την Πέμπτη 22/11 και να ολοκληρωθούν στις 12.00 την Κυριακή 25/11/2018. Τα έξοδα διαμονής σε μονόκλινα δωμάτια, διατροφής και παρακολούθησης του προγράμματος του Σεμιναρίου θα καλυφθούν από την ΕΛΕΓΕΙΑ.

Με τιμή

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας ΕΛΕΓΕΙΑ

Ζωή Τσίμτσιου

Περιοδικό Π.Φ.Υ.