Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Η ΕΛΕΓΕΙΑ (Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής) έχει από 30ετίας δημοσιοποιήσει πολλές φορές θέσεις της αναφορικά με την αναγκαιότητα της εγκαθίδρυσης της λειτουργίας Οικογενειακού Ιατρού για όλους τους πολίτες της χώρας μας.

Το θέμα αυτό, μολονότι προβλέφθηκε σε πολλούς νόμους από το 1983 (Ν.1397 για το ΕΣΥ) μέχρι σήμερα, ποτέ δεν αντιμετωπίσθηκε σοβαρά από όλες τις Κυβερνήσεις μέχρι τώρα  και, όπως ήταν επόμενο, δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Δεδομένου του ότι με την πρόσφατη νομοθεσία αναφορικά με τα ΤΟΜΥ το θέμα του Οικογενειακού Ιατρού επανέρχεται στο προσκήνιο, η ΕΛΕΓΕΙΑ αποφάσισε να δημοσιοποιήσει το εξής Κείμενο Αρχών με τις θέσεις της για τον Οικογενειακό Ιατρό:

 

  1. Η Γενική Ιατρική είναι έγκριτη και ανεγνωρισμένη Ειδικότητα της Ιατρικής και η εκπαίδευσή της αφορά σε ένα ευρύ σφαιρικό πεδίο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των ιατρών πρώτης αλλά και χρονίας επαφής, ενώ η Οικογενειακή Ιατρική είναι λειτουργία, που καθορίζεται ή όχι ως θεσμός από νόμους του Κράτους. Εφ’ όσον το Κράτος εισαγάγει τον Οικογενειακό Ιατρό, καλούνται οι αντίστοιχοι Γενικοί Ιατροί να εφαρμόσουν τον Νόμο και να λειτουργήσουν ως Οικογενειακοί Ιατροί.
  2. Η λειτουργία του Οικογενειακού Ιατρού συνίσταται στην παντελή κάλυψη ενός καταλόγου (λίστας) πολιτών αναφορικά με όλες τις ανάγκες τους σε επίπεδο Π.Φ.Υ. Εάν ο πολίτης έχει ανάγκη Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης, ο Οικογενειακός Ιατρός τον παραπέμπει ακολουθώντας το Σύστημα Παραπομπής που υποχρεωτικά προβλέπει ο Νόμος.
  3. Ο κάθε πολίτης διαθέτει φάκελο ιατρικού ιστορικού, για την διαχείριση του οποίου είναι υπεύθυνος ο Οικογενειακός Ιατρός του. Σ’ αυτόν τον φάκελο συμπεριλαμβάνονται και τα σημειώματα του ιατρού του, που αναφέρονται σε όλες τις τυχόν παραπομπές, όπως και οι προβλεπόμενες από τον Νόμο αναφορές των Ειδικών Ιατρών της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης προς τον Οικογενειακό Ιατρό, όπου περιγράφεται η τυχόν επέμβαση ή όποια άλλη θεραπεία χορηγήθηκε στον παραπεφθέντα ασθενή καθώς και τα αντίστοιχα σημειώματα άλλων επαγγελματιών υγείας.
  4. Ο κατάλογος των πολιτών κάθε Οικογενειακού Ιατρού, συγκροτείται και αναδιαμορφώνεται ετησίως από τους πολίτες που τον επέλεξαν. Συγκεκριμένα, στην αρχή κάθε έτους, από 1 – 15 Ιανουαρίου, αναρτάται, με ευθύνη των Περιφερειακών Διοικήσεων του Υπουργείου Υγείας, κατάλογος των διαθεσίμων Οικογενειακών Ιατρών κάθε περιοχής και οι πολίτες επιλέγουν έναν από αυτούς. Ο κατάλογος (λίστα) κάθε ιατρού κλείνει όταν συμπληρωθούν 2.000 πολίτες. Μια άλλη θεώρηση των καταλόγων (λιστών) θα μπορούσε να αναφέρεται όχι πια σε άτομα αλλά σε οικογένειες. Η ετήσια αυτή επιλογή παριστά ουσιαστική αξιολόγηση των ιατρών και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από τις προϊστάμενες αρχές τους. Επιπρόσθετα, προάγει την ικανοποίηση του πληθυσμού αναφορικά με τις υπηρεσίες ΠΦΥ που δέχεται.
  5. Οι κατάλογοι (λίστες) των Οικογενειακών Ιατρών λόγω ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, όπως η πληθυσμιακή  κατανομή της χώρας αλλά και ειδικών κατηγοριών, όπως η ηλικία, το φύλο, τα χρόνια νοσήματα, ο βαθμός νοσηρότητας κλπ,  διαβαθμίζονται σε κατηγορίες οι οποίες και συνιστούν  διαφοροποιημένα οικονομικά μεγέθη της αμοιβής των  ιατρών. Για το θέμα αυτό η ΕΛΕΓΕΙΑ δεσμεύεται να καταθέσει ιδιαίτερη εμπεριστατωμένη πρόταση.
  6. Η εργασία του Οικογενειακού Ιατρού στο σύστημα ΠΦΥ θα είναι 7 ώρες καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών . Για τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες θα πρέπει να υπάρξει μηνιαίο πρόγραμμα on call  (τηλεφωνικής καθοδήγησης) σε ευρύτερες περιοχές με συνολικό δυναμικό άνω των 15 Οικογενειακών Ιατρών.
  7. Οι εργασιακές σχέσεις των Οικογενειακών Ιατρών θα είναι ετήσια συμβόλαια παροχής πλήρους (7 ώρες) και όχι αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά το 7ωρο απασχόλησης του ο Οικογενειακός Ιατρός απαγορεύεται να εξετάζει ή και να απασχολείται με οποιονδήποτε τρόπο από ασθενείς εκτός της λίστας του.
  8. Ως Οικογενειακοί Ιατροί προσλαμβάνονται ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΛΕΓΕΙΑ όμως, χρειάζονται περίπου 6.000 Οικογενειακοί Ιατροί για την ολοκληρωτική κάλυψη του πληθυσμού της Ελλάδος, ενώ οι υπάρχοντες ειδικευμένοι Γενικοί Ιατροί δεν υπερβαίνουν τους 3.700. Θα χρησιμοποιηθούν λοιπόν και Ειδικοί Παθολόγοι, αν και, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί δεν έχουν χειρουργικές, ψυχιατρικές, τραυματολογικές, μαιευτικές/γυναικολογικές κ.α. γνώσεις και δεξιότητες και θα πρέπει να μετεκπαιδευτούν σχετικώς. Η ΕΛΕΓΕΙΑ έχει καταθέσει από ετών στο Υπουργείο Υγείας πρόγραμμα on the job training και δεσμεύεται να το επικαιροποιήσει και να το υποβάλει εφ’ όσον της ζητηθεί.
  9. Αναφορικά με την φροντίδα των παιδιών, οι απόψεις διίστανται. Η ΕΛΕΓΕΙΑ δεν προβληματίζεται αν πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθούν Ειδικοί Παιδίατροι, προτείνει όμως, στην περίπτωση και μόνον που δεν θα υπάρχουν διαθέσιμοι σε κάποιες περιοχές, να χρησιμοποιηθούν αντ’ αυτών Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί.
  10. Οι αμοιβές των Οικογενειακών Ιατρών αποδίδονται με ένα σύστημα κατά κεφαλήν (per capita) που θα επιτρέπει ωστόσο στην Πολιτεία να μετατρέπει σε κατά πράξη και περίπτωση (fee for services) για ειδικές περιπτώσεις και μόνον εάν το ίδιο το Υπουργείο Υγείας το αποφασίσει. Η ΕΛΕΓΕΙΑ κρίνει ότι αμοιβή κατά κεφαλήν ύψους 40 ευρώ κατ’ έτος είναι ικανοποιητική και έχοντας υπ’ όψιν την προτροπή του Π.Ο.Υ. «απαιτείται minimum συμμετοχή των πολιτών στις δαπάνες υγείας» προτείνει την καταβολή εκ μέρους των πολιτών «Παράβολου Επιλογής» ύψους 10 ευρώ (25%) κατ’ έτος, την ώρα που θα επιλέγουν τον Οικογενειακό τους Ιατρό. Προτείνεται οι άνεργοι πολίτες να απαλλάσσονται από το παράβολο επιλογής .

 

O Πρόεδρος

Μποδοσάκης-Πρόδρομος Μερκούρης

Τ.Σ.Υ.

Ο Γενικός Γραμματέας

Αντώνιος Μπατίκας