Βράβευση WONCA World 5 Star Doctor

Βράβευση Μπουρλίδη Παναγιώτη
22/09/2021
34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής
20/01/2022